Den papirbaserte meldingsboken har i de siste år blitt utkonkurrert av epost og SMS, men de digitale løsningene har også utfordringer. Transponder Meldingsbok bygger på det beste av epost, SMS og papirbaserte meldingsbøker og har i tillegg en rekke fordeler fremfor de tradisjonelle kommunikasjonskanalene.

I Transponder får hvert barn/elev får en digital meldingsbok som følger dem år for år. Meldingsboken kan inneholde meldinger, vedlegg, elektroniske skjemaer som kan fylles, lesebekreftelser etc.  

Hvem har tilgang? 

Ansatte og foresatte får eksplisitt tilgang til den enkelte meldingsbok. Ingen har "blanko"-rettigheter til å se alt. Alle som har lesetilgang til en meldingsbok kan se hvem andre som har tilgang, samt hva de skriver i meldingsboken. Tilgangskontrollen er laget på en genial måte slik at den både øker sikkerheten og samtidig ytelsen til systemet. 

Direkte kommunikasjon

Når noen skriver i en meldingsbok, så blir de med leserettigheter varslet. Den enkelte kan selv velge hvorvidt man skal varsles med push-meldinger eller via epost. Det er mulig å trykke "OK" for å bekrefte at man man har mottat/lest en melding uten at alle "spammes" med nye varslinger.

Både foresatte og ansatte kan velge om de vil bruke Transponder Meldingsbok som mobil-app på iOS eller Android eller i nettleser. 

Innebygget personvern

Vi har tatt Datatilsynets "innebygd personvern"-begrep til hjertet og jobber for at løsningen skal være så sikker som mulig i tillegg til å begrense mengden med personopplysninger. Eksempelvis har vi utviklet en egen funksjon for fraværs-meldinger som gjør det enkelt å melde fravær for et barn/elev uten å måtte oppgi noen detaljer utover at det gjelder "sykefravær". Vi har også lagt til rette for at arkivverdig informasjon kan flyttes fra Transponder over til et dedikert arkivsystem og at informasjonen så kan slettes fra Transponder. 

Designed for å håndtere sensitiv informasjon

I en meldingsbok er det naturlig å videreformidle informasjon om sykdom, noe som per definisjon er sensitive personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Vi har tatt konsekvensen av dette og designet et system som har kryptering av all datakommunikasjon, samt kryptering av de lagrede dataene. For å tilby et høyt, tilfredstillende sikkerhetsnivå benyttes to-faktor innlogging for alle brukere.

Fant du svaret?