Alle samlinger
Kom igang
Innlogging
Mottatt invitasjonsbrev?
Mottatt invitasjonsbrev?

I enkelte tilfeller får foresatte invitasjonsbrev med innloggingsinstrukser.

Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed
Oppdatert over en uke siden

Om organisasjonen du tilhører ikke har tistrekkelig data på brukere, vil man ikke kunne logge seg direkte på med ID porten alene første gang. I slike tilfeller vil du motta et brev med invitasjonskode og passord som du benytter i kombinasjon med ID-porten for første gangs pålogging. Brevet vil kun fungere en gang og har en begrenset levetid. Etter at man har logget seg på med invitasjonsbrevet kan brevet kastes og man kan benytte ID-porten evt andre satte påloggingskriterier for senere pålogginger.

Pålogging med brev har to steg:

  • Du benytter ID-porten

  • Du knytter påloggingen din mot riktig organisasjon med informasjon fra brevet

Etter denne påloggingen kan du sette egne påloggingskriterier. Dessuten kan du bestandig benytte ID porten.
Se artikkel for annen pålogging

Svarte dette på spørsmålet?