Alle -uavhengig av rolle- må benytte ID-porten ved første gangs pålogging. Det er kun i enkelte spesielle tilfeller man logger inn på andre måter. 

Etter at du har logget deg på med ID porten, tas du til Transponders egen ID modul der du hjelpes til å sette alternative kriterier for pålogging i tillegg til en pinkode for ekstra sikkerhet i app og mer brukervennlighet i nettleser. I tillegg til at ID - porten bestandig kan benyttes støtter Transponder disse påloggingene:

  • Passord i kombinasjon med en engangskode på SMS

  • FEIDE i kombinasjon med engangskode på SMS

  • Facebook i kombinasjon med engangskode på SMS

Ved senere pålogginger kan du så logge deg inn både med ID porten eller ved bruk av alternative påloggingsmetoder i appen såvel som i nettleser. Om du er ansatt og benytter appen Transponder Tilstede for inn og utkryssing av barn gjelder denne påloggingen også i denne appen.

Om du skulle glemme passord, pinkode eller behøve å endre påloggingsinformasjon kan du bestandig logge deg rett inn i ID-modulen for å endre opplysninger.

Personer som ikke er tildelt norsk personnummer eller andre brukere som ikke er registrert med personnummer vil motta et brev med informasjon om alternativ pålogging.

Svarte dette på spørsmålet?