Alle samlinger
Personlige innstillinger
Styre push-varsler og e-post varsler
Styre push-varsler og e-post varsler

Ønsker du å endre, aktivere eller deaktivere innstillinger for push-varsler eller e-post varsler kan dette gjøres fra app eller nettleser

Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed
Oppdatert over en uke siden

For å gjøre endringer fra appen, velg menyen øverst til venstre og deretter varslinger. Deretter kan du velge å styre fra hvem du får varslinger eller å slå det helt av.

Om du gjør endringer fra webapplikasjonen, velg profil ved å trykke på navnet ditt øverst til høyre. På profilsiden kan man styre push-varsler og e-post - varsler. Om jeg representerer skolen (lærer) vil jeg normalt ikke ønske varsler når andre ansatte med tilgang til de samme meldingsbøkene (f eks rektor) skriver felles beskjeder. Du kan velge å få varsler som push og som epost. Begge disse varslene styrer man på samme sted og de trenger ikke være like.

Svarte dette på spørsmålet?