Det kan være flere årsaker til at man ønsker å tagge barn til flere grupper. Kohorter, en førskolegruppe på tvers av avdelinger i barnehager, aktivitetsgrupper i SFO eller inndeling ut fra hvilke samtykker som er gitt fra foresatte. Administrator kan gjøre dette overordnet, men hver ansatt kan i tillegg dele de barna man har tilgang til tilsvarende. Denne innstillingen finner man i toppmenyen under "favorittgrupper". Man benytter en enkel drag and drop - funksjon for å legge barn i favorittgrupper.

Svarte dette på spørsmålet?