Alle samlinger
Personlige innstillinger
Taggede grupper/ favorittgrupper/ kohorter
Taggede grupper/ favorittgrupper/ kohorter

Administrator kan lage taggede grupper på tvers av grupper eller dele grupper i mindre grupper. Dette kan gjøres av den enkelte bruker også.

Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed
Oppdatert over en uke siden

Det kan være flere årsaker til at man ønsker å tagge barn til flere grupper. Kohorter, en førskolegruppe på tvers av avdelinger i barnehager, aktivitetsgrupper i SFO eller inndeling ut fra hvilke samtykker som er gitt fra foresatte. Administrator kan gjøre dette overordnet, men hver ansatt kan i tillegg dele de barna man har tilgang til tilsvarende. Denne innstillingen finner man i toppmenyen under "favorittgrupper". Man benytter en enkel drag and drop - funksjon for å legge barn i favorittgrupper.

Svarte dette på spørsmålet?