Det er et viktig prinsipp at de som har tilganger til en eller flere meldingsbøker kan se hvilke andre personer som har tilganger. På denne måten vet man hvem som kan lese det man selv skriver i en meldingsbok. Dette ser man i hver enkelt meldingsbok ved å klikke på tilganger. Administratoren har også mulighet for å se dette overordnet i administrasjonsgrensesnittet.

Svarte dette på spørsmålet?