Transponder Tilstede registrerer enkelt tilstedeværelse. Noen bruker dette som en digital oversikt i barnehager og på SFO, andre bruker det til opprop i klassen. Administrator kan i ettertid velge å hente ut oversikter over når barn/elever er registrert inn og ut.

Oversikten kan vises da for dag, uke for uke eller måned for måned. Øverst til høyre velger du tidsrom i datovelgeren, og om du vil se nøyaktig tidspunkt for tidsrommet for tilstedeværelse kan du enkelt klikke på tidsbaren til det enkelte barnet. DU kan også raskt velge dagens dato ved å trykke på knappen "I dag".

Svarte dette på spørsmålet?