Som et utgangspunkt står alle barn markert som tilstedeværende alle dager. Det er normalt at barn både har faste fridager og at de enkelte dager skal sendes hjem alene (uten å bli hentet). Dette kan man administrere her. Med ett tastetrykk setter man barn som har faste fridager til "fri". 

Barna kan også settes opp med faste hjemsendings-avtaler. Barn som ikke hentes, men som skal sendes hjem til et gitt tidspunkt på faste dager kan registreres med hjemsendingsavtaler her.

Registreringene i administrasjonen reflekteres i appen Transponder Tilstede. Barn som skal sendes hjem vises sortert ut fra tidspunktet de skala sendes hjem. Når det er 10 minutter til hjemsending skifter de farge til rødt og om man går over tidspunktet skifter de til rødt.

Svarte dette på spørsmålet?