En fraværsmelding kan slettes av den som har registrert fraværet og av ansatte. Dette gjøres i webapplikasjonen under oversikt over fraværsmeldinger. En fraværsmelding kan slettes inntil 4 uker etter at den er registrert, men aldri etter at fraværet har funnet sted. Da har det blitt faktisk fravær. Det kan fremdeles slettes under fraværsbehandling, men da kun av ansatte.

Fant du svaret?