En fraværsmelding kan slettes av den som har registrert fraværet og av ansatte. Dette gjøres i webapplikasjonen onder oversikt over fravær. En fraværsmelding kan slettes inntil 4 uker etter at den er registrert av foresatte med mindre den er behandlet av en ansatt. Om et fravær er behandlet kan det fremdeles slettes, men da kun av ansatte.

Trykk på fraværsmeldingen, velg "endre" og deretter "slett"

Fant du svaret?