En melding kan fjernes i ettertid av meldingens forfatter og av administrator. Om meldingen er skrevet i mange meldingsbøker vil meldingen fysisk fjernes fra alle meldingsbøker den er skrevet i. Det betyr at om mottakere ikke kan lese meldingen. Det legges imidlertid igjen spor i meldingsbøkene som forklarer at det har vært en melding der, men at den er fjernet. Meldinger trekkes tilbake fra webapplikasjonens startsside.

En melding kan fjernes inntil 6 måneder etter at den er skrevet.

Fant du svaret?