En melding som er skrevet kan fjernes i ettertid av meldingens forfatter. Om den er skrevet av en ansatt i mange meldingsbøker vil meldingen fysisk fjernes fra alle meldingsbøker den er skrevet i. Det betyr at om mottakere ikke kan lese meldingen. Det legges imidlertid igjen spor i meldingsbøkene som forklarer at det har vært en melding der, men at den er fjernet.

En melding kan fjernes inntil  1 måned etter at den er skrevet. Dette gjøres fra innboksen i web-applikasjonen.

Fant du svaret?