Om du har uleste meldinger og tellerene på app-ikonet på hjem-skjermen viser nye meldinger kan du enten gå inn i den/de aktuelle meldingsbøkene (da vil telleren nulles ut) eller du kan trykke på den grønne streken øverst inne i appen for å nulle ut letterene

______________________________

Bildet til venstre viser to effekter. Om en melding har blitt bekreftet mottatt/lest vises ikonet "OK" hvit til venstre under meldingen. Om meldingen har blitt arkivert vises det et arkiv-ikon til venstre. 

Bildet til høyre viser mottakere når en melding er skrevet i flere meldingsbøker samtidig. Her vises også en oversikt over hvilke meldingsbøker der mottakere har bekreftet meldingen mottatt/lest.

______________________________

Bildet til venstre viser valget for hovedmeny

Bildet til høyre viser de forskjellige valgene under hovedmenyen. Her kan du styre pålogging, aktivere og deaktivere autolås, styre varslinger, sjekke de personopplysningene som er registrert på deg og lese Transponders personvernerklæring

Bildet til venstre: Ikonet som ser ut som en trakt gjør at du kan sortere/filtrere meldingene i innboksen på gruppe/klasse. Om du sorterer på gruppe kan du avslutte sorteringen ved å trykke på krysset på gruppen som vises og du vil igjen se alle meldingene kronologisk.

Bildet til høyre: Nederst har du forskjellige valg. Du kan her velge å se alle meldingsbøkene. De sorteres gruppevis og gir deg muligheten til å søke i de forskjellige meldingsbøkene du har tilgang til.

______________________________

Bildet til venstre viser innholdet i en meldingsbok. Øverst har du valg/innstillinger knyttet til den aktuelle meldingsboken. 

Bildet til høyre viser innstillingene i denne aktuelle meldingsboken. Her kan du overstyre standard-innstillinger for varsler i denne meldingsboken. Du kan både kontrollere push-varslet og Epost varsler.

Fant du svaret?