Appen for elever har en egen side for informasjon. Denne siden er bygget opp slik at den både kan benyttes som rene informasjonssider, men også som spørsmål og svar-sider der levene kan lenkes til eksterne hjelpesider og liknende.

Svarte dette på spørsmålet?