Etter at du har lagt til en hjelper vil hjelperen umiddelbart bli synlig for elevene. Om du ønsker at elevene skal få noe mer informasjon om hjelperen redigerer du dette enkelt fra samme side som du legger til og fjerner hjelpere.

Svarte dette på spørsmålet?