Rediger hjelperes profil

Informasjonen i hjelperens profil er synlig for elevene som vil chatte med hjelperen.

Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed
Oppdatert over en uke siden

Etter at du har lagt til en hjelper vil hjelperen umiddelbart bli synlig for elevene. Om du ønsker at elevene skal få noe mer informasjon om hjelperen redigerer du dette enkelt fra samme side som du legger til og fjerner hjelpere.

Svarte dette på spørsmålet?