Hjelpere og kontakter

Du har to nivåer av personer du kan kontakte og det er opp til skolen å definere de forskjellige kontaktgruppene

Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed
Oppdatert over en uke siden

Hjelpere er ressurspersoner som skolen har deffinert overordnet. det kan være f eks helsearbeider, rådgiver/karriereveileder, sosiallærer, skolepsykolog osv. Har skolen du går på definert mange hjelpere finner du de enkelt ved å benytte søkefunksjonen øverst på siden for hjelpere. Du kan starte en vanlig chat med en hjelper og du kan starte en inkognito chat med en hjelper.

Kontakter er alle personene du kan kontakte i tillegg til hjelperne. En kontakt vil normalt være dine lærere og kontaktlærer. Du kan ikke stare inkognito chat med en kontakt, kun en vanlig chat.

Svarte dette på spørsmålet?