Om du vil kontakte en hjelper ved skolen, f eks helsearbeider, og ikke ønsker at vedkommende skal vite hvem du er kan du starte en inkognito chat. Ved å starte en inkognito chat vil ikke mottakeren se navnet ditt. Dette er ment for tilfeller der du ønsker å ta opp noe anonymt.

En inkognito chat er det samme som at du er anonym, men det vil i spesielle tilfeller kunne være nødvendig for skolen å finne navnet ditt. Dette er f eks saker med netthets, trusler osv.

Svarte dette på spørsmålet?