Om skolen du er knyttet til benytter Transponder Student kan logge inn ved å bruke FEIDE eller du kan logge deg inn ved å bruke ditt fødselsnummer (11 siffer). Du vil automatisk motta en SMS med en engangs kode for to-faktors autentisering.

Svarte dette på spørsmålet?