Allokering av timeplaner

Ettersom man i praksis lager en årskalender kan man lage forskjellige timeplaner fra uke til uke.

Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed
Oppdatert over en uke siden

Selv om man vil bruke samme plan timeplan alle ukene i året må man allokere timeplanene til uker i en årskalender. Velg Allokering i venstre menyen og velg hvilke av dine timeplaner som skal allokeret til hvilke ukergjennom året. Du trenger ikke å forberede hele året på en gang og det er mulig å gjøre endringer underveis i løået av året.

For at timeplanen/timeplanene skal være synlig i appen er det viktig at de er publisert. Selv om de ikke trenger å være publisert før de allokeres vil de ikke vises i appen før de er publisert. dette gjelder også om det gjøres endringer i en eksisterende timeplan i løpet av året for at endringene skal bli synlige.

Svarte dette på spørsmålet?