Selv om man vil bruke samme plan timeplan alle ukene i året må man allokere timeplanene til uker i en årskalender. Velg Allokering i venstre menyen og velg hvilke av dine timeplaner som skal allokeret til hvilke ukergjennom året. Du trenger ikke å forberede hele året på en gang og det er mulig å gjøre endringer underveis i løået av året.

For at timeplanen/timeplanene skal være synlig i appen er det viktig at de er publisert. Selv om de ikke trenger å være publisert før de allokeres vil de ikke vises i appen før de er publisert. dette gjelder også om det gjøres endringer i en eksisterende timeplan i løpet av året for at endringene skal bli synlige.

Svarte dette på spørsmålet?