Man kan i praksis lage ulike timeplaner fra uke til uke i tillegg til at elevene kan få forskjellige timeplaner internt i klassen f eks der det er valgfag mindre grupper med spesialundervisning osv. Her viser vi deg hvordan du går frem.

Svarte dette på spørsmålet?