Om du benytter appen Transponder Meldingsbok vil det være foretrukket å dele timeplanen med foreldrene i denne appen. I prinsipp får hver enkelt elev sin individuelle timeplan. tildeling av timeplaner gjøres i to steg.

  • Du må importere elever til klasse-gruppene

  • Du må knytte elevene til undergrupper (om du ønsker å dele glassen i mindre grupper i enkelt-fag). Om ikke du vil dele klassen i mindre grupper i enelt-fag er dette siste steget overflødig.

Importere elever til klasse-grupper

Under "Klasser" i Grunndata velger du "Administrere". Deretter velger du hvilken klasse fra oppvekstsystemet du skal importere til den aktuelle klassen i Transponder Timeplan.

Knytt elever til undergrupper

Etter at elever er importert hører de til timeplanen som er laget til den aktuelle klassen. OM du i tillegg ønsker å dele klassen i mindre grupper i enkelte fag. F eks ved at halve klassen har kroppsøving mens den andre har svømming, eller at noen tas ut i spesialgrupper osv, kan du ved bruk av drag and drop-funksjonalitet knytte elever til undergrupper av klassen.

Svarte dette på spørsmålet?