Transponder benytter fagenes undervisningsramme og læreres stillingsprosent og evt. fritak fra undervisning til å gi en detaljert oversikt over læreres utnyttelsesgrag totalt og per fag.

Svarte dette på spørsmålet?