Elevkort er tilgjengelig for ansatte og administratorer som har tilgang til meldingsbøker.

Velg modulen "elevkort" finn så en elev du vil kontrollere, enten ved å scrolle eller å bruke søkefunksjonene på for og etternavn.

Inne på elevkortet kan du velge mellom funkronene Fravær, Anmerkninger og omsorgspersoner.

Fravær

Velg fra og til-dato. Du får opp summert liste over fravær i den aktuelle perioden. I tillegg til en grafisk fremstilling og en detaljert liste over hvert enkelt fravær.

Anmerkninger

Velg fra og til-dato. Du får opp summert liste over anmerkninger i den aktuelle perioden. I tillegg til en detaljert liste over den enkelte anmerkning.

Omsorgspersoner

Her vises navn, mobilnr og e-postadresse til de foresatte som er registrert knyttet til eleven.

Svarte dette på spørsmålet?