Alle studentene som er registrert får automatisk opprettet arkiv-mapper. Det er enkelt å søke på personer med fornavn og etternavn. Du velger selv om du ønske rå se i arkivet med filter for arkivverdige meldinger eller om du vil vise et fullstendig uttrekk av alle meldinger.

Etter at en student har vært knyttet til din organisasjon i 6 måneder vil første automatiske overføring finne sted. Velger du en elev vil du få en oversikt over alle arkiv-filer. Det vises tydelig hvilken periode hvert dokument representerer, hvor mange meldinger som er skrevet i perioden, om det eksisterer vedlegg og når meldingen vil autoslettes. Ett år før dokumentet autosletter varsled du ved at datoen markeres rød.

Når du åpner et dokument har du flere funksjoner i toppmenyen over dokumentet som gjør deg i stand til enkelt å bla gjennom dokumentet, vise detaljer, zoome inn og eksportere dokumentet. Hvert dokument representerer et tidsrom på 6 måneder med unntak av dokumentet som genereres ved opprykk til nytt akademisk år.

Svarte dette på spørsmålet?