Transpnders arkiv-løsning er helintegrert i Transponder Meldingsbok. Med 12 måneders mellomrom foretas det en overføring av alle meldinger i studentenes meldingsbøker til deres arkiv-mapper. Arkiv-mappene auto-opprettes når studentene registreres.

Alle meldinger samles i et PDF-dokkument og alle vedlegg legges sammen med PDF-dokumentet. Ved opprykk til nytt skole/barnehageår samles de resterende meldingene i et eget dokument.

Sam administrator kan man velge å vise kun arkiv-verdige meldinger eller alle meldinger. Arkivverdige meldinger lagres i Transponders arkiv i 10 år før de automatisk slettes. Resten av meldingene lagres i 3 år. Alle dokumentene kan eksporteres ut av Transponders arkiv til enhver tid.

Svarte dette på spørsmålet?