Del timeplan

Når en timeplan er ferdig kan den publiseres og deles med ansatte, foresatte og elever.

Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed
Oppdatert over en uke siden

Velg del timeplan i under forberedelser. Om en timeplan endres etter at den er delt vil dette merkes tydelig her.

Du velger hvilken klasse du vil se. Du kan også velge å vise enkelt-læreres timeplan eller vise timeplan for rom for å vise når et rom brukes og av hvem.

Selve URL-en til den delte timeplanen kan deles med personer utenfor organisasjonen som ikke har påloggingsmulighet (andre ansatte, foresatte, elever...) Kopier og del URL-en med andre og de kan se timeplanen. Om det gjøres oppdateringer kan man velge å oppdatere den delte timeplanen. URL-en vil allikevel være den samme.

Man kan også eksportere timeplanen til PDF ved å trykke “print”

Svarte dette på spørsmålet?