Om man vil importere lærere fra kildesystemet, velger man hvilke lærere man skal importere.

Dernest kan man velge å endre læreres tilgjengelighet på samme måte som rom, i tillegg til at man kan registrere stillingsprosent og evt. fritak fra undervisning. dette er for senere å kunne vise læreres utnyttelsegrad av undervisningsramme.

Om en lærer f eks skal ha fri hver mandag så setter man vedkommende utilgjengelig for undervisning denne dagen. Her kan man jobbe med en eller flere lærer om gangen. Men gjør dette på nøyaktig samme måte som man gjør på rom.

Om en lærer jobber i 100% stilling, men har 20% fritak fra undervisning, så registreres dette her.

Svarte dette på spørsmålet?