Fag

Fag opprettes manuelt eller importeres fra kildesystemet eller UDIR. Dette gir stor stor grad av fleksibilitet.

Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed
Oppdatert over en uke siden

Legg til fag manuelt eller ved import øverst til høyre. Når du lager et fag så oppfordrer vi deg til å tildele faget en farve. Dette vil gjøre timeplanen grafisk mest oversiktlig for deg og de som skal se den på web eller i app. Ved import av fag får faget tidelt en tilfeldig farge. Dette kan du endre på etter ønske.

I tillegg kan du registrere fagets årsramme. Dette vil senere benyttes til å vise den enkelte lærers utnyttelsegrad av undervisningsramme.

Svarte dette på spørsmålet?