Klasser

Klasser kan enten legges inn manuelt eller ved å generere flere klasser på en gang med om man har flere paralleller.

Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed
Oppdatert over en uke siden

Etter at klasser er lagt inn kan man behandle de videre. Man kan gi klassen pauser og man kan dele klassen inn i mindre grupper.

Pauser

Skal man registrere pauser, så kam man jobbe med klasser enkeltvis eller med en og en klasse. Dette styrer man i brødsmulemenyen øverst.

Inndeling i grupper

En klasse kan deles inn i mindre grupper. F eks undervisningsgrupper. Dette er ikke nødvendig, men om klassen f eks skal deles opp i noen bestemte fag, typisk at halve klassen har gym og halve klassen har kroppsøving, så må man dele klassen. Skriv navnene på gruppe for gruppe og trykk enter før du legger til gruppene. Du kan også lage flere nivåer av gruppeinndelinger.

Svarte dette på spørsmålet?