Som standard er mandag til fredag 08.30 - 15.30 valgt. Dette kan endres. Her registrerer du ytterpunktene i åpningstiden. Selv om de fleste klassene har undervisning fra 08.30 må allikevel sette åpning fra 08.00 om en av klassene starter kl 08.00.

Svarte dette på spørsmålet?