Timeplanlegging er en kompleks jobb med svært mange hensyn å ta. Rom kan være opptatt til faste tider, ansatte kan ikke være på samme sted til samme tid osv. Transponder kombinerer menneskelig og kunstig intelligens på en måte som gjør at du slipper å ta disse hensynene.

For å gjøre det så enkelt som mulig å bruke løsningen har vi lagt bakt inn tips og små artikler som forklarer elle funksjonene i løsningen mens du navigerer deg rundt. Denne kan du selv slå av og også hente frem igjen om du ønsker det.


Svarte dette på spørsmålet?