Timeplanlegging

Det vanskeligste med å lage en timeplan er å ta alle de registrerte hensynene. Dette gjør Transponders for deg mens du venter.

Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed
Oppdatert over en uke siden

Velg en eller flere klasser og start. Mens du venter, gjør Transponders kunstige intelligens det den er designet å gjøre, ta alle hensyn du har lagt inn i grunndata å generere en perfekt timeplan der fag spres jevnt utover uka.

Etter at Transponder har laget et forslag kan du om det er nødvendig gjøre manuelle endringer. Du kan pinne leksjoner eller flytte på de. Når du pinner eller flytter en leksjon er den låst til det aktuelle tidspunktet. Dette vises ved at den får en sort striplet linje rundt seg. Du kan pinne og avpinne leksoner ved å sette musepekeren oppe til høyre på lekjsonen. Etter at du har gjort eventuelle manuelle endringer er det viktig at du starter den kunstige intelligsnsen på nytt. Eventuelle konflikte vises i en liste under timeplanen.

Svarte dette på spørsmålet?