Denne delen av planleggingen er en viktig del og den delen som krever mest tid. Den er løst med enkel drag and drop- funksjonalitet. Om du vil spare tid kan du dessuten dobbeltklikke på elementene.

Steg 1:
Dra fag fra venstre side inn til midten, eller dobbeltklikk på faget. Når det er gjort åpnes faget i midten med mindre bokser der du kan gjøre nye operasjoner.

Steg 2:
Dra lærer eller lærere inn i feltet for lærer, eller dobbeltklikk på lærer, Dra rom inn i feltet for rom eller dobbeltklikk på rom og dra klasse eller grupper inn i feltet for gruppe. Her kan du velge om du skal velge helle klassen (Alle) eller bare deler av klassen (undergrupper.

Steg 3:
Definer leksjonens lengde. Enten ved å trykke på de pre-valgte verdiene (45, 60, 90) eller ved å skrive et antall minutter og trykke enter. Eksempel: Om klassen skal ha 3 skoletimer (altså 135 minutter) forming i uken og du ønsker at dette skal bestå av en enkel og en dobbel time, så trykker du på 90 og dernest 45.

Tips:
Husk at du enkelt kan bruke filtreringsfunksjonen over over alle bolkene slik at du enklere kan jobbe på en og en klasse.

I de tilfeller du vil dele klasse i to slik at f eks halve klassen har mat og helse mens resten av klassen har kunst og håndverk, så drar du helt enkelt over begge fagene i midten og tildeler rom, grupper og lærere som vist på illustrasjonen.

Om du vil spare tid og ikke ønsker å benytte drag and drop-funksjonalitet kan du dobbeltklikke på fag, rom, lærere og klasser/grupper. Om du så skal bytte mellom de to fagene, så klikker du påp ønsket fag som får en striplet linje rundt seg for å demonstrere hvilket fag du jobber med.

Svarte dette på spørsmålet?