Alle samlinger
Timeplan
Generelt
Kom i gang med Transponder Timeplan
Kom i gang med Transponder Timeplan

Timeplan er integrert med Meldingsbok og SMS så du logger deg inn uten flere pålogginger. Dessuten hentes data på ansatte, klasser og fag.

Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed
Oppdatert over en uke siden

Løsningen er delt opp i to hoveddeler. Grunndata og Planlegging. Under grunndata registrerer du typisk data som gjelder hele skolen. Fag, ansatte pauser, rom osv. Under Planlegging setter du sammen leksjoner og matcher fag med lærere, rom og klasser/grupper.

Før du kan sette sammen leksjoner må du registrere nødvendige grunndata. Disse kan enten komme synkroniseres fra eksternt kildesystem eller legges inn manuelt.


Svarte dette på spørsmålet?