Løsningen er delt opp i to hoveddeler. Grunndata og Planlegging. Under grunndata registrerer du typisk data som gjelder hele skolen. Fag, ansatte pauser, rom osv. Under Planlegging setter du sammen leksjoner og matcher fag med lærere, rom og klasser/grupper.

Før du kan sette sammen leksjoner må du registrere nødvendige grunndata. Disse kan enten komme synkroniseres fra eksternt kildesystem eller legges inn manuelt.


Svarte dette på spørsmålet?