I admini-menyen, velg "grafiskk fravær"

Dernest kan du velge klasse/gruppe, tidsrom og om du vil vise dager eller timer. Den grafiske fremstillingen skiller mellom fravær grunnet sykdom og annet fravær.

Fant du svaret?